Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 01 września 2020 roku

Zgodnie z informacją MRPiPS w komunikacie z dnia 26 sierpnia 2020 roku, od 1 września 2020 roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Świadczenie na mocy rozporządzenia Rady Ministrów będzie przysługiwało do 20 września 2020 roku, a w razie konieczności okres ten może zostać wydłużony.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w przypadku:

– zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały oraz

– niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Zasiłek ten będzie przysługiwał:

– rodzicom dzieci w wieku do lat 8,

– ubezpieczonym rodzicom dzieci do:

  • 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

– ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin