Nowy JPK_V7

Za okres od pierwszego października 2020 roku powstał obowiązek nałożony na podatników przez Ministerstwo Finansów związany z przekazywaniem dodatkowych informacji do Urzędów Skarbowych w plikach JPK VAT. Pierwotnie miało być to ponad 90 kodów, ostały się „zaledwie” 34 kody. Bardziej rozbudowana jest strona sprzedaży niż zakupów.

Sprzedaż należy rejestrować pod względem rodzaju zawartych transakcji (13 rodzajów), rodzaju stosowanych procedur (13 procedur) oraz rodzaju dowodu sprzedaży (3 dowody).

Jeśli chodzi o zakupy, to rejestrujemy je pod względem rodzaju zawartej transakcji (2 rodzaje) oraz rodzaju dowodu zakupu (3 dowody).

Nie ma obowiązku umieszczania kodów na fakturach, jednak tego nie zabroniono.

Nowy obowiązek związany jest również z dużą odpowiedzialnością i karami.

Za każdy błąd nieskorygowany w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia przez US jest kara w wysokości 500,00 zł (za każdy błąd wskazany w wezwaniu).

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin