Obowiązek KOBiZE

CO TO JEST RAPORT DO KOBiZE

Obowiązek sporządzania raportu do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) dotyczy wszystkich podmiotów, które podczas korzystania ze środowiska wprowadzają do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje. Ośrodek został powołany do życia ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2017 r., poz. 286), która nakłada obowiązek sporządzania i wprowadzania raportu przez podmioty korzystające ze środowiska. Dane wprowadza się za pośrednictwem serwisu internetowego, poprzez rejestrację i utworzenie indywidualnego konta. Raport KOBiZE jest odrębnym sprawozdaniem, nie zastępuję BDO, jest to kolejne sprawozdanie, które należy złożyć.

KTO POWINIEN ZŁOŻYĆ RAPORT DO KOBiZE?

Raport zobowiązany jest składać przedsiębiorca, który:

• posiada samochody służbowe bądź inne maszyny posiadające silniki spalinowe (np. wózki widłowe, kosiarki spalinowe, itp.),

• posiada kotły grzewcze opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym służące do ogrzewania m.in. hal produkcyjnych, biur, sklepów,

• posiada piece piekarnicze, wędzarnicze, itp.

• posiada klimatyzatory,

• zajmuje się klejeniem, malowaniem, lakierowaniem, spawaniem itp.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://www.kobize.pl/

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin