Planowane zmiany podatkowe na 2021 rok

Wcześniej pisaliśmy o planowanych zmianach dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym spółek jawnych i komandytowych.

Oprócz tych zmian planowane są również następujące zmiany:

  • „Spółki nieruchomościowe” – nowy rodzaj podmiotu, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie 12 kolejno bezpośrednio następujących po sobie miesiącach stanowiły nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości. Te podmioty staną się płatnikami podatku dochodowego z tytułu sprzedaży ich udziałów. Na takiej spółce będzie ciążyło wiele różnych obowiązków informacyjnych wobec Szefa KAS;
  • Wprowadzony ma być obowiązek raportowania polityki podatkowej. Obowiązek ten ma dotyczyć wszystkich podatkowych grup kapitałowych, podatników o przychodach rocznych przekraczających 50 milionów euro oraz spółek nieruchomościowych. Termin realizacji ma wynosić 9 miesięcy, a sankcja za niedopełnienie to 1.000.000,00 PLN;
  • Nowe sposoby rozliczania strat podatkowych dla podmiotów nabywających inne podmioty;;
  • Zmiany w cenach transferowych – przewidywane są pewne uproszczenia na czas pandemii;
  • Wydłużenie zwolnienia z podatku od przychodów z budynków do końca miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany;
  • Podniesienie do kwoty 2.000.000,00 euro limitu przychodów do stosowania obniżonej 9% stawki podatku CIT;
  • Zmiany w amortyzacji w stosowaniu stawek indywidualnych.

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin