W dniu 15 maja 2020 roku ogłoszono Tarczę 3.0 (Dz.U. nr 875 z 2020 roku)

Najważniejsze naszym zdaniem zmiany dotyczące przedsiębiorców to:

Do zgłoszenia osoby ubezpieczonej dodano obowiązek wpisywania wykonywanego zawodu (zmiana obowiązuje od dnia 14 maja 2021 roku) – art. 10,

Kolejne zmiany dotyczące otrzymywania „Informacji o stanie konta” w ZUS – najlepiej tutaj posiadać założony w ZUS profil informacyjny (zmiana od 01 stycznia 2021 roku) – art. 10,

Dodano nowe dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub osobie fizycznej, której przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii (…) lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego (…) – art. 15ga,

Przedłużono ważność dokumentów potwierdzających posiadanie określonych uprawnień lub kwalifikacji wydanych na podstawie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23715 KP, których okres ważności upłynął po dniu 07 marca 2020 roku (przedłużono do 60. Dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii) – art. 46 pkt 36),

Zwolniono samozatrudnionych, na ich wniosek, z obowiązku opłacania składek zus za okres od dnia 01 kwietnia 2020 do 31 maja 2020 roku, jeżeli prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 01 kwietnia 2020 roku, a ich obrót w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek jest większy niż 15.618,00 zł oraz uzyskany dochód za ten miesiąc nie jest większy niż 7.000,00 zł (art. 31zo ust. 2a),

Zwolniono samozatrudnionych rozpoczynających działalność lub prowadzących ją ponownie po okresie przerwy wynoszącej co najmniej 60 miesięcy, na ich wniosek, z obowiązku opłacania składek zdrowotnych za okres od dnia 01 kwietnia 2020 do 31 maja 2020 roku, jeżeli prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 01 kwietnia 2020 roku, a ich obrót w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek jest większy niż 15.618,00 zł albo uzyskany dochód za ten miesiąc jest nie większy niż 7.000,00 zł (art. 31zo ust. 2b),

Obydwa wyżej wymienione podmioty mogą starać się o zwrot zapłaconych składek zus za miesiące kwiecień i maj 2020 roku (art. 69),

Ochroniono wynagrodzenia pracowników, którzy posiadali zajęcia komornicze (art. 52).

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin