Zatwierdź sprawozdanie finansowe

Jeżeli jesteś podmiotem niepodlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a jako rok obrotowy masz zastosowany rok kalendarzowy, to zgodnie z Ustawą o Rachunkowości do dnia 30 czerwca bieżącego roku był czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Termin ten jednak został przedłużony do dnia 30 września bieżącego roku ze względu na pandemię COVID-19.

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki zatwierdza organ zatwierdzający.

Zatwierdzenie sprawozdanie finansowego wymaga wersji papierowej dla zapewnienia jego ważności i daje możliwość dokonania przez jednostkę podziału jej wyniku finansowego.

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin