Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 września 2020 roku opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku.

Od 01 stycznia 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2.800,00 zł brutto i wzrosło w stosunku do wynagrodzenia minimalnego za rok bieżący o 200,00 zł.

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i osób świadczących pracę na podstawie umowy o świadczenie usług wynosić będzie zaś 18,30 zł za godzinę i wzrosła ona w stosunku do stawki z 2020 roku o 1,30 zł za godzinę.

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin