Od 1 maja 2021 roku spółki komandytowe zostają objęte podatkiem CIT.

Od 1 maja 2021 roku spółki komandytowe zostają objęte podatkiem CIT.

Zmiana dotyczy wszystkich spółek komandytowych, niezależnie od skali i rodzaju prowadzonej działalności, struktury własnościowej czy też statusu wspólników.

Dla firm oznacza to konieczność zapłaty podatku dwukrotnie: od dochodów spółki komandytowej – 19 lub 9 proc. CIT (w przypadku małych podatników o przychodach do 2 mln euro rocznie) oraz od dochodów wspólników – jeśli są osobami fizycznymi, będzie to 19 proc. PIT lub 17 i 32 proc. według skali.

Dotychczas spółki komandytowe nie były podatnikami CIT. Podatek od dochodów z udziałów w spółce rozliczali wspólnicy. Wspólnik będący osobą fizyczną płacił zwykle 19 proc. podatku lub 17 i 32 proc. według skali.

Ministerstwo Finansów przypomina, że przepisy przewidują zwolnienie dla komandytariuszy będących osobami fizycznymi. Zwolnione będzie 50 proc. ich przychodów z tytułu udziału w spółce, ale nie więcej niż 60 tys. zł.

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin