Podstawowe ważne terminy podatkowe

Przedsiębiorców w zależności od formy opodatkowania lub tego, czy zgłosili się do VAT, obejmować będą inne terminy podatkowe.

  • Rozliczenie na karcie podatkowej – 7 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni
  • Rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – 20 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni
  • Rozliczenie w przypadku podatku liniowego lub skali podatkowej – 20 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni

Obowiązki na gruncie VAT

  • Rozliczenie VAT miesięczne (JPK_V7M) – na 25 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni
  • Rozliczenie VAT kwartalne (JPK_V7K)

– 25 dzień miesiąca za I i II miesiąc kwartału – część ewidencyjną,

– 25 dzień miesiąca następującego po kwartale, którego rozliczenie dotyczy       część ewidencyjna za III kwartał miesiąca i deklaracyjna za cały kwartał

  • Wysyłka informacji podsumowującej VAT-UE – 25 dzień miesiąca za miesiąc w którym miała miejsce transakcja WNT, WDT lub wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

Od października 2020 r. wszyscy czynni podatnicy VAT nie składają deklaracji VAT-7/VAT-7K ani pliku JPK_VAT, ponieważ deklaracje te zostały zastąpione strukturą JPK_V7M (rozliczenia miesięczne) i JPK_V7K (rozliczenia kwartalne). Jest to rozbudowany, nowy schemat, składający się z części ewidencyjnej
i deklaracyjnej – dlatego też podatnicy nie muszą wysyłać osobno plików
i deklaracji.

Od stycznia 2020 r. zobowiązania podatkowe z tytułu VAT, PIT i CIT
(w przypadku osób prawnych) wpłacane są na indywidualny mikrorachunek podatkowy, którego numer jest stały i nie ulega zmianie po zmianie właściwości Urzędu Skarbowego.

Ważne terminy podatkowe – składki ZUS

Przedsiębiorcy muszą pamiętać również o rozliczeniach z innymi instytucjami niż Urząd Skarbowy. Jedną z nich jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
a terminy rozliczenia uzależnione są od faktu zatrudniania pracowników.
W związku z tym: 

  • do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników;
  • do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.

W związku ze zmianą przepisów podatkowych wprowadzoną specustawą o Tarczy Antykryzysowej w 2020 r. przedsiębiorcy mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Pozostałe ważne terminy

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują również przepisy dotyczące białej listy podatników VAT. Zgodnie z art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT w sytuacji, gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki:

  • nabywca dokona płatności za fakturę o wartości minimum 15 000 zł na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (czyli tzw. białej liście podatników VAT),
  • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT

– nabywca nie będzie miał prawa do ujęcia takiego wydatku w kosztach uzyskania przychodów. Dodatkowo nabywca odpowiada solidarnie ze sprzedawcą za zobowiązanie z tytułu podatku VAT. Aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami dokonania wpłaty na rachunek spoza białej listy podatników VAT, wystarczy złożyć w urzędzie zawiadomienie ZAW-NR, na którym podatnik informuje o wystąpieniu takiej sytuacji. Termin na skuteczne złożenie zawiadomienia to 3 dni od dnia wykonania przelewu.

Tarcza Antykryzysowa wydłużyła termin składania zawiadomienia z 3 do 14 dni w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin