Polski Ład – Ulga Sponsoringowa

Od dnia 01 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. ulgi sponsoringowej. Główny cel jej wprowadzenia to zachęta dla przedsiębiorców do współpracy z instytucjami kultury czy klubami sportowymi.

Wydatki takie będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w 100% procentach, a oprócz tego będzie można 50% tej kwoty odliczyć od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym. Tym samym podatnik rozlicza 150% poniesionego kosztu.

Czyli przedsiębiorca, który rozpocznie od dnia 01 stycznia 2022 roku współpracę z klubem sportowym i przeznaczy na działalność tego klubu 10.000,00 zł, opłacając podatek dochodowy na zasadach podatku liniowego, uzyskuje korzyść podatkową w postaci 1.900,00 zł z chwilą dokonania takiego wydatku oraz od podstawy opodatkowania 950,00 zł w rozliczeniu rocznym (19% z 50% poniesionych kosztów). Łączna korzyść podatkowa to kwota 2.850,00 zł.

Ulga ta dotyczy zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (wyłącznie przedsiębiorców), jak i podatku dochodowego od osób prawnych.

Ulga na działalność sportową

W przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu podlegać będą koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego (wydatki muszą realizować odpowiednie cele, takie jak zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych) czy finansowanie stypendiów sportowych. Uldze tej podlegać będą również koszty poniesione na imprezę sportową niebędąca masową imprezą sportową wg ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Ulga na działalność kulturalną

W przypadku ulgi na działalność kulturalną odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na finansowanie odpowiednich instytucji kultury, a także na finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Ulga wspierająca szkolnictwo wyższe i naukę

W przypadku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę będzie można zaliczyć odpowiednie stypendia, finansowanie odpowiednich opłat zatrudnionemu przez podatnika pracownika oraz finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane w programie studiów.

 

Podstawa prawna zachodzących zmian:

  • 18ee ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – w brzmieniu na dzień 1.01.2022 r.,
  • 26ha ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – w brzmieniu na dzień 1.01.2022 r.

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin