Zerowa stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze tylko do 31.03.2024 r.

12 marca 2024 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w związku z najnowszymi odczytami inflacji oraz prognozami dynamiki cen podstawowych produktów spożywczych objętych przejściową stawką VAT 0 proc., podjęło decyzję o nieprzedłużaniu po 31 marca 2024 r. okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze, która obowiązuje od 1 lutego 2022 r.

 Produkty spożywcze objęte obecnie 0 proc. stawką VAT?

Do 31 marca 2024 r. obniżoną do wysokości 0 proc. stawkę podatku VAT stosuje się do towarów spożywczych (o określonych kodach CN) wymienionych w poz. 1 – 18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, innych niż usługi związane z wyżywieniem, m. in. takich jak:

 • mięso i podroby jadalne,
 • produkty mleczarskie, jaja ptasie, miód naturalny, jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego,
 • warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne,
 • owoce i orzechy jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów,
 • zboża,
 • produkty przemysłu młynarskiego, słód, skrobia, inulina, gluten pszenny,
 • tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu, gotowe tłuszcze jadalne, woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego – wyłącznie jadalne,
 • przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub z owadów – z wyłączeniem kawioru oraz namiastek kawioru, przetworów z homarów i ośmiornic,
 • przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka, pieczywa cukiernicze,
 • przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2 proc.,
 • zupy, buliony i preparaty do nich, złożone przetwory spożywcze, homogenizowane,
 • lody i pozostałe lody jadalne, także zawierające kakao,
 • preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci,
 • dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

 

Wyłączenia ze stosowania stawki 0 proc.

Stawka nie ma zastosowania w przypadku, gdy towary spożywcze są przedmiotem importu towarów z wyjątkiem towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, będących przedmiotem sprzedaży na odległość towarów importowanych umieszczonych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro.

Uwaga: Od 1 kwietnia 2024 r. stawka VAT na towary spożywcze wróci do poziomu 5 proc.

Podstawa prawna:

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin