Zmiana wyboru formy opodatkowania na rok 2021

Zmiana wyboru formy opodatkowania na rok 2021

Każdego roku, z jego początkiem, istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Termin oświadczenia mija 20 lutego 2021 roku (nie dotyczy karty podatkowej – tutaj był termin do 20 stycznia 2021 roku).

  • Jeśli forma opodatkowania u osób fizycznych nie ulega zmianie (w stosunku do roku 2020) nie należy składać żadnego oświadczenia.
  • Jeśli zostanie podjęta decyzja o jej zmianie ( w stosunku do roku 2020) należy złożyć w formie pisemnej oświadczenie do urzędu skarbowego o nowej formie opodatkowania.
  • Obowiązek wyboru formy opodatkowania obciąża podatnika.
  • W przypadku nie złożenia w w/w terminie żadnego oświadczenia, Urząd przyjmie za obowiązującą w 2021 roku, formę opodatkowania z roku 2020.

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin