ZUS staje się łaskawy dla przedsiębiorców

Zgodnie z art. 10 ustawy z 24 lipca 2020 roku o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.ZU. z 2020 r. poz. 1423), zwolnienie ze składek za kwiecień i maj 2020 roku dotyczy również składek opłaconych.

ZUS z urzędu (bez dodatkowego wniosku) ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie z opłacania składek złożone do 30 czerwca przez płatników, którzy posiadali nadpłatę lub dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem.

Wnioski te zostaną rozpatrzone nawet wtedy, gdy wcześniej ZUS odmówił zwolnienia z opłacania składek.

Przepisy te wchodzą w życie 20 września 2020 roku. Po tym terminie możliwe będzie umorzenie składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za miesiąc kwiecień i maj 2020 roku. Płatnicy, którzy na wskazany w przepisach dzień:

– zgłosili do ubezpieczeń społecznych poniżej 10 ubezpieczonych, będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 100% składek należnych zaś

– zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 50% składek należnych.

W związku ze zmianą przepisów nie należy składać wniosków do ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy ani o zwrot nadpłaty. ZUS sam rozpatrzy sprawę z urzędu, natomiast w przypadku ustalenia nadpłaty po ustaleniu wysokości umorzenia będzie można wystąpić o zwrot po 20 września 2020 roku.

O zwolnieniu z opłacania składek lub jego nowej wysokości ZUS poinformuje na Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub przekaże pismo za pośrednictwem poczty.

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin